• Slide 1

    Chương trình phát trực tiếp

    CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI TẠI TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM NGÀY

PHÁP ÂM NỖI BẬT

Sách nói tịnh độ

Trong giây phút khẩn trương, chúng ta hãy nghĩ rằng: “Ðàng nào cũng chết, vậy trước khi chết ta hãy dốc lòng niệm Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, biết đâu đó là niềm hy vọng.”

Sách nói tịnh độ

HÀNH TRÌ THEO LỜI KHAI THỊ TRONG SÁCH CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TẬP 6 NGÀY 7/10/2018 HÀNH TRÌ THEO LỜI KHAI THỊ TRONG SÁCH CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TẬP 6 NGÀY 7/10/2018

Sách nói tịnh độ

HÀNH TRÌ THEO LỜI KHAI THỊ TRONG SÁCH CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TẬP 6 NGÀY 7/10/2018 HÀNH TRÌ THEO LỜI KHAI THỊ TRONG SÁCH CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TẬP 6 NGÀY 7/10/2018

Sách nói tịnh độ

HÀNH TRÌ THEO LỜI KHAI THỊ TRONG SÁCH CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TẬP 6 NGÀY 7/10/2018 HÀNH TRÌ THEO LỜI KHAI THỊ TRONG SÁCH CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TẬP 6 NGÀY 7/10/2018

Sách nói tịnh độ

HÀNH TRÌ THEO LỜI KHAI THỊ TRONG SÁCH CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TẬP 6 NGÀY 7/10/2018 HÀNH TRÌ THEO LỜI KHAI THỊ TRONG SÁCH CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TẬP 6 NGÀY 7/10/2018

Sách nói tịnh độ

HÀNH TRÌ THEO LỜI KHAI THỊ TRONG SÁCH CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TẬP 6 NGÀY 7/10/2018 HÀNH TRÌ THEO LỜI KHAI THỊ TRONG SÁCH CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TẬP 6 NGÀY 7/10/2018

Giới thiệu về chúng tôi

VIDEO NỖI BẬT

Trợ Niệm Lâm Chung

Các video về Trợ Niệm Lâm Chung.

Trợ Niệm Lâm Chung

Các video về Trợ Niệm Lâm Chung.

Trợ Niệm Lâm Chung

Các video về Trợ Niệm Lâm Chung.

Trợ Niệm Lâm Chung

Các video về Trợ Niệm Lâm Chung.

Trợ Niệm Lâm Chung

Các video về Trợ Niệm Lâm Chung.

Trợ Niệm Lâm Chung

Các video về Trợ Niệm Lâm Chung.

Nhận sách và tin!

*Ghi chú: Nhà chùa sẽ lưu lại địa chỉ mail và gửi tài liệu sách kinh qua mail nếu quý vị có nhu cầu.

ẢNH NỖI BẬT

portfolio img

Thuyền nguyện mùa hè

Tổ chức tại Lâm Đồng ngày 11/11/2017.

portfolio img

Thuyền nguyện mùa hè

Tổ chức tại Lâm Đồng ngày 11/11/2017.

portfolio img

Thuyền nguyện mùa hè

Tổ chức tại Lâm Đồng ngày 11/11/2017.

portfolio img

Thuyền nguyện mùa hè

Tổ chức tại Lâm Đồng ngày 11/11/2017.

portfolio img

Thuyền nguyện mùa hè

Tổ chức tại Lâm Đồng ngày 11/11/2017.

portfolio img

Thuyền nguyện mùa hè

Tổ chức tại Lâm Đồng ngày 11/11/2017.

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
0909999999
abc@gmail.com